Palvelut

Frank on b to b -asiantuntijayrityksen oikea käsi

Usein menestyksen tiellä on se, etteivät oikeat ihmiset tunne yritystä – olipa kyse sitten asiakkaista, työntekijöistä tai yhteistyökumppaneista. Tehokas markkinointiviestintä on täsmäase juuri tähän ongelmaan.

Frank Communications on kasvavan b to b -asiantuntijayrityksen oikea käsi markkinointiviestinnän asioissa. Elämäntehtävämme on auttaa hyviä yrityksiä menestymään entistä paremmin. Toimintatapamme on toimeen tarttuva, pitkäjänteinen ja asiantunteva.
 

Myynti kasvuun

Loppupeleissä ostopäätöksen ratkaisee mielikuva

Asiantuntijapalvelujen ja ratkaisujen myyminen on haastava laji. Ei ole helppoa saada ostajaa innostumaan jostakin, jota ei voi silmin nähdä ja käsin koskettaa.

Vaikka myytävän palvelun, ratkaisun tai tuotteen laatu on tärkeää, loppupeleissä ostopäätöksen ratkaisee mielikuva. Asiakas pitää vakuuttaa siitä, että juuri teidän yrityksenne on paras mahdollinen kumppani ja että tarjoomuksenne ratkaisee asiakkaan toiminnan kannalta olennaisia ongelmia.

Frank Communications tarjoaa täsmäpalveluja myynnin vauhdittamiseen. Autamme yritystänne keräämään tärkeää tietoa markkinoilta ja asiakaskunnastanne, kehittämään asiakkuudenhallinnan työtapoja, muotoilemaan viestinne tehokkaan myynnillisesti sekä tuottamaan myyntitiimille käytännön työkaluja.

Sosiaalinen media

Mene sinne, missä kohderyhmänne ovat

Sosiaalisen median käytöstä on tullut osa arkipäivää suomalaisessa työelämässä. Eri-ikäiset ihmiset erilaisissa tehtävissä ja organisaatioissa ovat löytäneet monia tapoja saada hyötyä ja iloa sosiaalisen median kanavista.

Yrityksenne kohderyhmät siis ovat jo ”somessa”. Oletteko te? Ja ennen kaikkea, oletteko aktiivisia oikealla tavalla?

Frank Communications tarjoaa kokonaisvaltaista strategista osaamista sosiaalisen median hyödyntämisessä organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän lisäksi autamme yritystänne selvittämään henkilöstönne valmiudet sosiaalisessa mediassa toimimiseen, asettamaan tavoitteet ja suunnittelemaan toimenpiteet sosiaaliseen mediaan sekä hyödyntämään sosiaalista mediaa rekrytoinnissa, asiakassuhteen syventämisessä ja yrityksenne profiilin vahvistamisessa. 

Mediasuhteet

Uskottavaa näkyvyyttä

Tuntemattomuus on b to b -asiantuntijayrityksille usein keskeinen kasvun jarru. Kun potentiaaliset asiakkaat eivät tunne, yritys ei saa tarjouspyyntöjä. Kun asiakkaat eivät tiedä, mitä kaikkea teiltä voi ostaa, asiakkuudet eivät kasva. Kun potentiaaliset työntekijät eivät tunne, parhaat hakevat töihin muualle.

Kun yritys tunnetaan laajalti ja oikeista asioista, moni ovi aukeaa helpommin. Silloin myös liiketoiminnan kasvu helpottuu ja nopeutuu.

Frank Communications tarjoaa kattavan valikoiman palveluja yrityksen tunnettuuden kasvattamiseen ja julkisuuskuvan kehittämiseen. Autamme yritystänne tuomaan tärkeitä viestejänne esiin perinteisen median välityksellä, kehittämään uskottavaa asiantuntijaprofiilia eri kanavissa, hyödyntämään digitaalisen ja sosiaalisen median kanavia tehokkaasti ja herättämään aktiivisesti julkista keskustelua tärkeistä aiheista.